Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξηςΟι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 20 Μαΐου 2018, 08.30-13.15 καθημερινά.
Δικαίωμα να εγγραφούν έχουν όλοι οι μαθητές που συμπληρώνουν τα 6 χρόνια τους έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 αρ. 7 παρ.  είναι:
1.            Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο
2.            Πιστοποιητικό γεννήσεως, (θα αναζητηθεί από το σχολείο).
3.            Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας ή φορολογική δήλωση, που να είναι στο όνομα  του ενός γονέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η διεύθυνση κατοικίας).
4.            Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
6.            Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (εκδίδεται με τη λήξη των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή).

Στις περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνυποβάλλεται γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου τις εργάσιμες ώρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Σχολείου, λόγω αυξημένου αριθμού μαθητών, θα εφαρμοστεί αυστηρά η απόφαση που αναφέρεται στην εγγραφή μαθητών μόνο από την σχολική μας περιφέρεια.
 ΟΡΙΑ 1ΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου