Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Σας παραθέτουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας, όπως εγκρίθηκε  από το Σύλλογο Διδασκόντων και μετά από διαβούλευση με το Σχολικό Συμβούλιο 

01. Εισαγωγή

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
Η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική
Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.
Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΟΠΑΙΘ)
Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.
Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

02. Άφιξη στο σχολείο

Η άφιξη των μαθητών το πρωί ολοκληρώνεται από τις 7:55 έως τις 8:10 που χτυπά το κουδούνι. 
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, τους παραδίδουν στην είσοδο και δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου, παρά μόνο εάν υπάρχει σοβαρός λόγος ή για να επισκεφτούν το κυλικείο.  Αποχωρούν με το κτύπημα του κουδουνιού για την πρωινή προσευχή.
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  Το σχολείο δεν φυλάσσεται και δεν υπάρχει θυρωρός μετά την έναρξη των μαθημάτων.  Η πόρτα εισόδου πρέπει να είναι πάντα κλειστή.
 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από το κηδεμόνα του και ενημερώνεται ο διευθυντής.  
 Καθυστερημένη προσέλευση κατά συρροή του μαθητή και επανάληψη μετά την προειδοποίηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος ή του διευθυντή,  καταγράφεται από το διευθυντή του σχολείου και αποφασίζεται ακόμη και η παραμονή του μαθητή στο γραφείο του διευθυντή κατά το πρώτο διδακτικό δίωρο.  Η συνεχής είσοδος των μαθητών στο σχολείο μετά την προσευχή δεν έχει μόνο μορφωτικές συνέπειες για τον ίδιο το μαθητή, αλλά αναστατώνει το σχολείο και τους υπόλοιπους μαθητές και το δάσκαλο, καθώς διακόπτεται το μάθημα, παρεμποδίζεται η άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, μαθαίνουν τα παιδιά να λειτουργούν χωρίς πρόγραμμα και συνέπεια.
Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρεί τις εισόδου και εξόδου του σχολείου κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

03. Αναχώρηση από το σχολείο

Οι γονείς φροντίζουν να είναι έγκαιρα στο σχολείο για να παραλάβουν τους μαθητές και όταν για κάποιο λόγο καθυστερήσουν ενημερώνουν τηλεφωνικά το διευθυντή του σχολείου.

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’  αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί συνοδεύουν και μεριμνούν  στις εισόδους του σχολείου για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους οι γονείς δηλώνουν υπεύθυνα ποιοι/ποιες θα αποχωρούν ασυνόδευτοι/ες.


04. Πρωινή Προσευχή – Εκκλησιασμός

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό.
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν προσέρχονται στο σχολείο μετά τον εκκλησιασμό.
05.Αναχώρηση
Οι γονείς φροντίζουν να είναι έγκαιρα στο σχολείο για να παραλάβουν  τα παιδιά τους πέντε λεπτά νωρίτερα από το χτύπημα του κουδουνιού, και όταν για κάποιο λόγο καθυστερήσουν ενημερώνουν τηλεφωνικά τη δασκάλα της τάξης ή τον διευθυντή του σχολείου.
06. Στο διάλειμμα
Κατά το διάλειμμα η αίθουσα κλειδώνει και δεν παραμένει εντός της κανένας μαθητής.  Μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα (ασθένεια) οδηγούνται στον εσωτερικό διάδρομο μπροστά από το γραφείο της διευθύντριας.
Στο κυλικείο οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων ψωνίζουν  από το παράθυρο του εσωτερικού ακολουθώντας τη σειρά με ηρεμία και υπομονή.
07. Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές.
Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).
08. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών
·         Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολειό χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
·         Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
·          Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης ασχημίζει και υποβαθμίζει το χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά.  Όταν ο μαθητής προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

09. Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:
α. Παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Παραπομπή στον διευθυντή
δ. Ενημέρωση γονέων
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου
ζ. Αλλαγή τμήματος
η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης δ ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των ε, στ και ζ ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της η ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.
Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 


10. Διδακτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική.  Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο  στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.  
Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.
Με το χτύπημα του κουδουνιού οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.
 Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση (αναγράφεται σε Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων) και σε ημέρες και ώρες  που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 
Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους, με τη χρήση κατάλληλων  εποπτικών μέσων και Η/Υ.
Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.                
Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
Απαγορεύεται να  καπνίζουν στο σχολικό χώρο παρουσία των μαθητών.                                      
Οι διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος  ποχωρούν μαζί με τους μαθητές και τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης.
Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν  αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
 Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:
α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή
β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης
γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα.
δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες
ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων  για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.  Επίσης οι εκπαιδευτικοί οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκου στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης.  Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους.  Αν κριθεί αναγκαίο ενημερώνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων σε παιδαγωγική συνεδρία του σχολείου για τη λήψη των κατάλληλων, ενδεδειγμένων αποφάσεων.
Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

11. Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ο Διευθυντής με τη βοήθεια του Υποδιευθυντή επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει άριστη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ειδικότερα:
Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία
Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.
Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη. 
Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.                                                     
Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.                                                                                                  
Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς απέναντί τους.
Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.                                                   
Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.       
Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

12. Γονείς και κηδεμόνες

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του σχολείου). 
Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.     
Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και τις παιδαγωγικές αρχές για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας.  Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, απευθυνόμαστε στο Διευθυντή του σχολείου. 
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
Ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν την επίδοση και τη συμπεριφορά του στο σχολείο.        
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Κάθε φορά που δημιουργείται εκτάκτως ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί και οφείλει να συνεργαστεί είναι ο Γονέας –Κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.                   
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— με τον Διευθυντή.
Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
 Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων των μαθητών.  Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.  Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του Σχολείου.  Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από τη καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων.

13. Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.
Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, περιοδικά ή CD και DVD σε ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης.
Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα  καινούργια. 

14. Σχολική ιστοσελίδα

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο.  Υπεύθυνος για τη διαχείριση του παραπάνω επίσημου ιστότοπου είναι ο Διευθυντής του σχολείου.
Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.
Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.  
Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

16. Κυλικείο

Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.
Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.                          
Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς και την τιμολογιακή πολιτική.
Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.  
Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.  

17. Βοηθητικό προσωπικό

Οι καθαρίστριες οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο τους και να ασκούν σχολαστικά τα καθήκοντά της.
Οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατούν την αποθήκη τους πάντα κλειδωμένη.
Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στην καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο της αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.
 Η καθαρίστρια οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά της.  

18. Βιβλιογραφία-Πηγές

Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. ΠΔ 201/1998.
Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΕΠΘ. Ανακτήθηκε από: http://bit.ly/1dJCMlA

19. Παράρτημα

Ωρολόγιο πρόγραμμα:

 Αποτέλεσμα εικόνας για ωρολογιο προγραμμα δημοτικου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου